โครงการส่งเสริมบทบาทผู้นำท้องถิ่นและชุมชนด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อใช้โอกาสในการเข้าสู่อาเซียน

โครงการส่งเสริมบทบาทผู้นำท้องถิ่นและชุมชนด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อใช้โอกาสในการเข้าสู่อาเซียน

         27 กันยายน 2559 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา และพนักงาน ลูกจ้างสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมโครงการส่งเสริมบทบาทผู้นำท้องถิ่นและชุมชนด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องปันหยี โรงแรมภูงา ... อ่านเพิ่มเติม...

โครงการประชุมระหว่างประเทศระดับรัฐมนตรีคร้ังที่22(Ministers'Meeting:MM)ระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด คร้ังที่13(Chief Ministers' and Governors' forum)แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย ประกอบด้วยอินโดนีเซีย มาเลเซียและไทย(Indonesia-Malaysia-Thailand G

โครงการประชุมระหว่างประเทศระดับรัฐมนตรีคร้ังที่22(Ministers'Meeting:MM)ระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด คร้ังที่13(Chief Ministers' and Governors' forum)แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย ประกอบด้วยอินโดนีเซีย มาเลเซียและไทย(Indonesia-Malaysia-Thailand G

              21 กันยายน 2559 จังหวัดพังงาซึ่งเป็นเจ้าภาพเลี้ยงต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องอาหารสิมิลัน โรงแรมแซนติโด้ฯ เขาหลัก ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า โดยแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองสวยงาม

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดงาน Startup Thailand @ Digital Thailand ภูมิภาค 2016

พิธีเปิดงาน Startup Thailand @ Digital Thailand ภูมิภาค 2016

       

  16-18 กันยายน 2559 นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดร.มาลี วงศาโรจน์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งช... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนป่าตอง

พิธีเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนป่าตอง

         15  กันยายน  2559 นางทรงพล  โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนป่าตอง พร้อมด้วย นางสาววิไลลักษณ์  ชุลีวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ สถิติจังหวัด 13 จังหวัดภาคใต้ และนา... อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการแข่งขันทางการท่องเที่ยวพังงาสู่อาเซียน

โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการแข่งขันทางการท่องเที่ยวพังงาสู่อาเซียน

        14-15 กันยายน 2559 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา และบุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัด ร่วมโครงการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความพร้ัอมในการแข่งขันทางการท่องเที่ยวพังงาสู่อาเซียน (กิจกรรมจัดเตรียมบุคลากรเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอ... อ่านเพิ่มเติม...

เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัด

เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัด

        วันที่ 1-3 กันยายน 2559 นายศรีพงศ์  บุตรงามดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เข้าร่วมสัมนา เรื่องเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัด เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ณ โรงแรมดวงจิตต์รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิตร นิล... อ่านเพิ่มเติม...

"จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด"

"

         11  กันยายน  2559 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา  ลงนามในสัตยาบันเพื่อร่วมกันสร้าง "จังหวัดใสสะอาดอำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใสสะอาด" โดยกลไกประชารัฐในวันต่อต้านคอร์ปชั่นแห่งชาติ 2559  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจ... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดงานตลาดต้องชม "ตลาดนัดบางเนียง (ช่องฟ้า)

พิธีเปิดงานตลาดต้องชม

          3   กันยายน 2559 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีเปิดงาน ตลาดต้องชม "ตลาดนัดบางเนียง (ช่องฟ้า)"เพื่อให้เกษตรกรได้มีจุดจำหน่ายสินค้า เป็นการขยายช่องทางการตลาดแก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และผู้ประกอบการ SMEs เพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร สร้างรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ณ ตลาดนัดบางเนียง (ช่องฟ้า) ต.คึกคัก อ.ตะ... อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดเคลื่ิอนที่

จังหวัดเคลื่ิอนที่

         25  สิงหาคม  2559  นางสาวประไพ  พุกงาม  สถิติจังหวัดพังงา  ร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ.หมู่4 บ้านศรีราชา ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา โดยมีนายภัคพงศ์  ... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ

           12  สิงหาคม 2559 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มเงิน-พุ่มทอง) จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพัังงา ... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเจริญพระพุทธมนต์

พิธีเจริญพระพุทธมนต์

         12  สิงหาคม 2559 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเ... อ่านเพิ่มเติม...

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติแก้มลิงบ้านนบปริง

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติแก้มลิงบ้านนบปริง

           12  สิงหาคม 2559 เวลา 10.00น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯแก้มลิงบ้านนบปริง ณ หมู่ที่1 ตำบลนบปริง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาส... อ่านเพิ่มเติม...

 • โครงการส่งเสริมบทบาทผู้นำท้องถิ่นและชุมชนด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อใช้โอกาสในการเข้าสู่อาเซียน

  โครงการส่งเสริมบทบาทผู้นำท้องถิ่นและชุมชนด้านการบร

 • โครงการประชุมระหว่างประเทศระดับรัฐมนตรีคร้ังที่22(Ministers'Meeting:MM)ระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด คร้ังที่13(Chief Ministers' and Governors' forum)แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย ประกอบด้วยอินโดนีเซีย มาเลเซียและไทย(Indonesia-Malaysia-Thailand G

  โครงการประชุมระหว่างประเทศระดับรัฐมนตรีคร้ังที่22(Minist

 • พิธีเปิดงาน Startup Thailand @ Digital Thailand ภูมิภาค 2016

  พิธีเปิดงาน Startup Thailand @ Digital Thailand ภูมิภาค 2016

 • พิธีเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนป่าตอง

  พิธีเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนป่าตอง

 • โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการแข่งขันทางการท่องเที่ยวพังงาสู่อาเซียน

  โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการแข่งขันทางกา

 • เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัด

  เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัด

 • "จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้อง

 • พิธีเปิดงานตลาดต้องชม

  พิธีเปิดงานตลาดต้องชม "ตลาดนัดบางเนียง (ช่องฟ้า)

 • จังหวัดเคลื่ิอนที่

  จังหวัดเคลื่ิอนที่

 • พิธีถวายเครื่องราชสักการะ

  พิธีถวายเครื่องราชสักการะ

 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์

  พิธีเจริญพระพุทธมนต์

 • โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติแก้มลิงบ้านนบปริง

  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติแก้มลิงบ้านนบปริง

Previous
Next