โครงการทำบุญเยี่ยมวัด ประชารัฐร่วมใจ จังหวัดพังงา

โครงการทำบุญเยี่ยมวัด ประชารัฐร่วมใจ จังหวัดพังงา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 เวลา 10.00น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ(วันพระ) ณ วัดคมนียเขต ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยมีนายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี อ่านเพิ่มเติม...

โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 2เมษายน กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 2เมษายน กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 08.00น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมเป็นเกียรติในพิืธีเปิดโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วัดประชุมศึกษา อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยมีนายภาคภูมิ  อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดพังงาร่วมพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

สถิติจังหวัดพังงาร่วมพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.00น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา นำข้าราชการเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดพังงาร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2561 "อุ่นรักทั่วหล้า มหาสงกรานต์จังหวัดพังงา" รดน้ำขอพรจากนายสิทธิชัย  ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา  พระเทพปัญญาโมลี รองเจ้าคณะภาค17 เจ้าอาวาสวัดประชุมโยธี และผูู้อาวุโสในจังหวัดพังงา เพื่อเป็นสิริมงคล และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยแต่โบราณ  ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาหลั... อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมทำความสะอาด "Big Cleaning Day"

กิจกรรมทำความสะอาด วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 10.00น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด "Big Cleaning Day"   เพื่อเป็นกิจกรรมบำเพ็ญกุศล และสาธารณประโยชน์  ในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2561 ประกอบกับเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ และนโยบาย "จังหวัดสะอาด" ณ หน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพังงา ตำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา อ่านเพิ่มเติม...

มหกรรมคอนเสิร์ตพี่ร้องให้น้องได้เรียนจังหวัดพังงา ครั้งที่4

มหกรรมคอนเสิร์ตพี่ร้องให้น้องได้เรียนจังหวัดพังงา ครั้งที่4 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 17.30 น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมมหกรรมคอนเสิร์ต "พี่ร้อง ให้น้องได้เรียน" ครั้งที่4 ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอเมืองพังงา พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  เป็นประธานเปิดคอนเสิร์ตการกุศล "พี่ร้องให้น้องได้เรียน ครั้งที่4" เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมด้านสุนทรียศาสตร์ของกองทุนพี่ร้องให้น้องได้เรียนจังหวัดพังงา โดยมีนายสิทธิชัย  ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา   พร้อมด้วยหัวหน้า... อ่านเพิ่มเติม...
 • โครงการทำบุญเยี่ยมวัด ประชารัฐร่วมใจ จังหวัดพังงา

  โครงการทำบุญเยี่ยมวัด ประชารัฐร่วมใจ จังหวัดพังงา

 • โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 2เมษายน กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ

 • สถิติจังหวัดพังงาร่วมพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

  สถิติจังหวัดพังงาร่วมพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ

 • กิจกรรมทำความสะอาด

  กิจกรรมทำความสะอาด "Big Cleaning Day"

 • มหกรรมคอนเสิร์ตพี่ร้องให้น้องได้เรียนจังหวัดพังงา ครั้งที่4

  มหกรรมคอนเสิร์ตพี่ร้องให้น้องได้เรียนจังหวัดพังงา

Previous
Next