สถิติจังหวัดพังงาออกตรวจเยี่ยมพื้นที่การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ครั้งที่4 ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดพังงา

สถิติจังหวัดพังงาออกตรวจเยี่ยมพื้นที่การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ครั้งที่4 ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดพังงา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ออกตรวจเยี่ยมพื้นที่การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ครั้งที่4 ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดพังงา เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา/แก้ไขปัญหา และสร้างการรับรู้ ปรับความคิด (mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา รู้เท่าทันเทคโนโลยี ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด  ณ ชุมชนเขาช้าง อำเภอเมืิองพังงา จังหวัดพังงา เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ออกตรวจเยี... อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 19.00น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง เพื่อเสนอภาพอัตลักษณ์และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดระยองให้เป็นที่แพร่หลายในตลาดภายในประเทศ โดยมี นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน และมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เข้าร่วมด้วย ... อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดพังงาร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561

สถิติจังหวัดพังงาร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561 วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ณ ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา โดยมีนายสิทธิชัย  ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี อ่านเพิ่มเติม...

โครงการทำบุญเยี่ยมวัด ประชารัฐร่วมใจ จังหวัดพังงา

โครงการทำบุญเยี่ยมวัด ประชารัฐร่วมใจ จังหวัดพังงา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 เวลา 10.00น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ(วันพระ) ณ วัดคมนียเขต ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยมีนายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี อ่านเพิ่มเติม...

โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 2เมษายน กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 2เมษายน กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 08.00น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมเป็นเกียรติในพิืธีเปิดโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วัดประชุมศึกษา อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยมีนายภาคภูมิ  อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน อ่านเพิ่มเติม...
 • สถิติจังหวัดพังงาออกตรวจเยี่ยมพื้นที่การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ครั้งที่4 ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดพังงา

  สถิติจังหวัดพังงาออกตรวจเยี่ยมพื้นที่การขับเคลื่อน

 • กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

  กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเท

 • สถิติจังหวัดพังงาร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561

  สถิติจังหวัดพังงาร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

 • โครงการทำบุญเยี่ยมวัด ประชารัฐร่วมใจ จังหวัดพังงา

  โครงการทำบุญเยี่ยมวัด ประชารัฐร่วมใจ จังหวัดพังงา

 • โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 2เมษายน กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ

Previous
Next