ขอเชิญประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา วันที่ 15 มกราคม 2561 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา ครั้งที่1/2561  เพื่อเป็นการวางแผนการดำเนินงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยมีนายสิทธิชัย  ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561 วันที่ 13 มกราคม 2561 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดพังงา โดยสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ได้ร่วมแจกไอศกรีมแก่เด็กที่มาร่วมงานด้วย อ่านเพิ่มเติม...

มอบของขวัญวันเด็ก

มอบของขวัญวันเด็ก วันที่ 12 มกราคม 2561 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา มอบของขวัญวันเด็ก ให้กับบุตรหลาน ของบุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีรับมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุรพุ่ม ปีการศึกษา2560

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีรับมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุรพุ่ม ปีการศึกษา2560 วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 09.30น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่ม โดย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการ ณ ห้องประชุมพุงช้าง โรงแรมชงโคเมาท์เท่นวิว วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2 โดยมีนายสิทธิชัย  ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีมอบทุน อ่านเพิ่มเติม...

ขอรับของสนับสนุนในการออกร้านมัจฉากาชาดในงานประจำปี งานกาชาดจังหวัดพังงา พ.ศ.2561

ขอรับของสนับสนุนในการออกร้านมัจฉากาชาดในงานประจำปี งานกาชาดจังหวัดพังงา พ.ศ.2561 วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 09.00น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสนับสนุนของรางวัลการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2561 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา(หลังเก่า) อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยมีนายสิทธิชัย  ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานรับมอบ อ่านเพิ่มเติม...
 • ขอเชิญประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา

  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข

 • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561

  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561

 • มอบของขวัญวันเด็ก

  มอบของขวัญวันเด็ก

 • ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีรับมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุรพุ่ม ปีการศึกษา2560

  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีรับมอบทุนการศึกษามูลนิธิค

 • ขอรับของสนับสนุนในการออกร้านมัจฉากาชาดในงานประจำปี งานกาชาดจังหวัดพังงา พ.ศ.2561

  ขอรับของสนับสนุนในการออกร้านมัจฉากาชาดในงานประจำปี

Previous
Next