Previous
Next
 • ร่วมประชุมชี้แจงโครงการสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของครัวเรือน พ.ศ.2563

  ร่วมประชุมชี้แจงโครงการสำรวจการติดตามระดับความรู้แ

 • สถิติจังหวัดพังงา ร่วมประชุมหารือและรับฟังข้อมูลความก้าวหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ชาติของจังหวัดพังงา ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  สถิติจังหวัดพังงา ร่วมประชุมหารือและรับฟังข้อมูลคว

 • ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน

  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "สดจริง หรอยจัง เลพังงา"

 • ร่วมประชุมกับนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะลงพื้นที่กำกับติดตามการปฎิบัติราชการในภูมิภาคเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

  ร่วมประชุมกับนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนต

 • ร่วมเปิดโครงการอบรมอาสายุวกาชาดสำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา

  ร่วมเปิดโครงการอบรมอาสายุวกาชาดสำนักงาน กศน. จังหวัด


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6