เนื้อหา

วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ของจังหวัดพังงา

บทวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ของจังหวัด

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

Infographic ชุดข้อมูลกลาง เรื่องท่องเที่ยว

บทวิเคราห์ะและสรุปสถานการณ์ เรื่อง ท่องเที่ยว ตามชุดข้อมูลกลาง 4 เรื่อง

Click เพื่อดาวน์โหลดบทวิเคราะห์สถานการณ์ ในรูปแบบ PDF

รายละเอียดของข้อมูล (Metadata)

Infographic ชุดข้อมูลกลาง เรื่องผู้สูงอายุ

บทวิเคราห์ะและสรุปสถานการณ์ เรื่อง ผู้สูงอายุ ตามชุดข้อมูลกลาง 4 เรื่อง

Click เพื่อดาวน์โหลดบทวิเคราะห์สถานการณ์ ในรูปแบบ PDF

รายละเอียดของข้อมูล (Metadata)