เนื้อหา

พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 09.40 น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา มอบหมายให้        นายคนอง ดาวประดับ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561 และดำเนินโครงการสานพลัง สานสายใย รวมใจภักดิ์ ร่วมกันสานต่อปณิธานแม่ขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพังงา ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยมีนายสิทธิชัย  ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2561 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา มอบหมายให้นายคนอง  ดาวประดับ ผู้อำนวยการกลุ่มปฎิบัติการสถิติ และเจ้าหน้าที่สถิติ  ร่วมกันพรวนดิน รดน้ำ ใส่ปุ๋ยต้นไม้ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม พรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 06.30น.  นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณถนนเพชรเกษม หน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังปัจจุบัน) โดยมีนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30น นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา(หลังปัจจุบัน) โดยมีนายสิทธิชัย  ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 19.00น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา(หลังปัจจุบัน)

สถิติจังหวัดพังงาร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา พิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชพระพุทธมงคลสำริดศากยมุนีศรีพังงา พระพุทธรูปประจำจังหวัดพังงา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

โครงการทำบุญเยี่ยมวัด ประชารัฐร่วมใจ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา มอบหมายให้นายคนอง  ดาวประดับ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ ร่วมโครงการทำบุญเยี่ยมวัดประชารัฐร่วมใจ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และทัศนคติที่ดีตลอดจนสร้างความสามัคคีระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และเยี่ยมเยียนวัดในทุกวันธรรมสวนะ  ณ วัดดิตถาราม ตำบลท่าอยู่ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา