โครงการรณรงค์..พังงาปลอดอุบัติภัย...สวมหมวกนิรภัย..100%

      

 กิจกรรมโครงการรณรงค์..พังงาปลอดอุบัติภัย...สวมหมวกนิรภัย..100%

เริ่มมาตรการประชาสัมพันธ์ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย.-31 ส.ค.2557..และมาตรการบังคับใช้กฏหมายอย่างจริงจังเพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างวันที่ 1 ก.ย. - 31 ธ.ค. 2557

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาและหัวหน้าส่วนทุกหน่วยงานร่วมเปิดงานโครงการ

 


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6