โครงการรณรงค์..พังงาปลอดอุบัติภัย...สวมหมวกนิรภัย..100%

      

 กิจกรรมโครงการรณรงค์..พังงาปลอดอุบัติภัย...สวมหมวกนิรภัย..100%

เริ่มมาตรการประชาสัมพันธ์ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย.-31 ส.ค.2557..และมาตรการบังคับใช้กฏหมายอย่างจริงจังเพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างวันที่ 1 ก.ย. - 31 ธ.ค. 2557

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาและหัวหน้าส่วนทุกหน่วยงานร่วมเปิดงานโครงการ