กิจกรรมวันฉัตรมงคล 5 พ.ค. 2557

 

กิจกรรมวันฉัตรมงคล

                   เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 นายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพระราชพิธีฉัตรมงคลพร้อมด้วยหัวหน้าส่วน ราชการ  และ  นางปราสัย อำพันฉาย สถิติ จังหวัดพังงา ข้าราชการทุกภาคส่วน ร่วมพิธี ณ ศาลาเอนกประสงค์ อบต.ถ้ำน้ำผุด 

777777777777777

พิธีฉัตรมงคลเป็นวันเฉลิมฉลอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงกระทำพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก เสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์อันดับที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี