โครงการพังงาโมเดล สวมหมวกนิรภัย 100%

 

โครงการพังงาโมเดล สวมหมวกนิรภัย 100%

เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2557 บุคคลากร สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

เข้าร่วมโครงการพังงาโมเดล ผู้ขับขี่และคนซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ สวมหมวกนิรภัย 100%

ณ สนามหน้าศาลากลาง(หลังเก่า)จ.พังงา ขับรณรงค์รอบเมืองพังงา 11 กิโลเมตร

นำโดย นายประยูร  รัตนเสนีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานผู้เปิดงาน


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6