โครงการพังงาโมเดล สวมหมวกนิรภัย 100%

 

โครงการพังงาโมเดล สวมหมวกนิรภัย 100%

เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2557 บุคคลากร สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

เข้าร่วมโครงการพังงาโมเดล ผู้ขับขี่และคนซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ สวมหมวกนิรภัย 100%

ณ สนามหน้าศาลากลาง(หลังเก่า)จ.พังงา ขับรณรงค์รอบเมืองพังงา 11 กิโลเมตร

นำโดย นายประยูร  รัตนเสนีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานผู้เปิดงาน