23 ตุลาคม วันปิยะมหาราช

23 _57

ข้าราชการและบุคคลากร สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

ร่วมพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวันปิยะมหาราช โดยมี นายประยูร  รัตนเสนีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะ หน้าพระบรมรูป

พร้อมกล่าวประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเทิดพระเกียรติ

และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา ในวันที่ 23 ตุลาคม 2557