23 ตุลาคม วันปิยะมหาราช

23 _57

ข้าราชการและบุคคลากร สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

ร่วมพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวันปิยะมหาราช โดยมี นายประยูร  รัตนเสนีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะ หน้าพระบรมรูป

พร้อมกล่าวประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเทิดพระเกียรติ

และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา ในวันที่ 23 ตุลาคม 2557

 


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6