ร่วมแสดงความยินดี ด้วยรักและผูกพัน

 24-10-57 -

         บุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมแสดงความรักและผูกพัน นางปราสัย  อำพันฉาย ตำแหน่ง สถิติจังหวัดพังงา ย้ายราชการไปดำรงตำแหน่ง สถิติจังหวัดกำแพงเพชร

         และร่วมแสดงความยินดี นางสาวทิพยรัตน์  ตันสิริวัณณะ นักวิชาการสถิติชำนาญการ ได้รับแต่งตั้งเป็นข้าราชการอำนวยการ ระดับต้น ตำแหน่ง สถิติจังหวัดตรัง 


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6