ร่วมแสดงความยินดี ด้วยรักและผูกพัน

 24-10-57 -

         บุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมแสดงความรักและผูกพัน นางปราสัย  อำพันฉาย ตำแหน่ง สถิติจังหวัดพังงา ย้ายราชการไปดำรงตำแหน่ง สถิติจังหวัดกำแพงเพชร

         และร่วมแสดงความยินดี นางสาวทิพยรัตน์  ตันสิริวัณณะ นักวิชาการสถิติชำนาญการ ได้รับแต่งตั้งเป็นข้าราชการอำนวยการ ระดับต้น ตำแหน่ง สถิติจังหวัดตรัง