โครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข"

 kaya

                นางสาวประไพ  พุกงาม และบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมกิจกรรม โครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ บริเวณชายหาดท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

 

                โดย นายประยูร  รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้กล่าวเน้นย้ำถึงการจัดกิจกรรม ”เมืองสะอาดคนในชาติมีสุข” เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา เป็นการร่วมกันสร้างสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระองค์ท่าน

 

ภาพกิจกรรม
page2

 

 


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6