โครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข"

 kaya

                นางสาวประไพ  พุกงาม และบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมกิจกรรม โครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ บริเวณชายหาดท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

 

                โดย นายประยูร  รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้กล่าวเน้นย้ำถึงการจัดกิจกรรม ”เมืองสะอาดคนในชาติมีสุข” เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา เป็นการร่วมกันสร้างสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระองค์ท่าน

 

ภาพกิจกรรม
page2