บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรฯ

TV2

               นายประยูร  รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นำข้าราชการหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพังงา เข้าร่วมบันทึกเทปอาเศียรวาทราชสดุดี ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

               ในการนี้  นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ได้เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ฯ ครั้งนี้ด้วย  ณ ห้องส่ง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6