บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรฯ

TV2

               นายประยูร  รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นำข้าราชการหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพังงา เข้าร่วมบันทึกเทปอาเศียรวาทราชสดุดี ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

               ในการนี้  นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ได้เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ฯ ครั้งนี้ด้วย  ณ ห้องส่ง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗