ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานพิธีรำลึกครบรอบ 10 ปี เหตุการณ์สึนามีจังหวัดพังงา

sunami

   นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานครบรอบ 10 ปี เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิ ณ อนุสรณ์สถานเรือ ต. 813 และอนุสรณ์สถานสึนามิบ้านน้ำเค็ม อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดย นายประยูร  รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

              ซึ่งจังหวัดพังงาจะดำเนินการจัดงานครบรอบ 10 ปี เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิ โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 24-27 ธันวาคม 2557  ณ อนุสรณ์สถานเรือ ต. 813 และอนุสรณ์สถานสึนามิบ้านน้ำเค็ม อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา