ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานพิธีรำลึกครบรอบ 10 ปี เหตุการณ์สึนามีจังหวัดพังงา

sunami

   นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานครบรอบ 10 ปี เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิ ณ อนุสรณ์สถานเรือ ต. 813 และอนุสรณ์สถานสึนามิบ้านน้ำเค็ม อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดย นายประยูร  รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

              ซึ่งจังหวัดพังงาจะดำเนินการจัดงานครบรอบ 10 ปี เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิ โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 24-27 ธันวาคม 2557  ณ อนุสรณ์สถานเรือ ต. 813 และอนุสรณ์สถานสึนามิบ้านน้ำเค็ม อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6