งานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ประจำปี 2557

tourism

            นายประยูร  รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว จังหวัดพังงา ประจำปี 2557  ซึ่งงานเปิดฤดูการท่องเที่ยว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณเขาหลักเซ็นเตอร์ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ภายใต้แนวคิด “THE BEST OF PHANGNGA” หรือ ที่สุดของพังงา 5 หมวด คือ แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล / แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ / แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ / ผลไม้และสินค้าการเกษตรประจำถิ่น / อาหารและขนมของฝากพื้นเมือง

กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น การออกบูทประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว การจำหน่ายสินค้าโอทอปของจังหวัด การสาธิตปรุงเมนูดังจากโรงแรมระดับ 5 ดาว พร้อมจำหน่ายให้ผู้ร่วมงานได้ชิม การแสดงคอนเสิร์ตของศิลปิน สิงโต นำโชค การประกวด MISS PHANGNGA TOURISM การแข่งขันบาร์เทนเดอร์ คอนเทสต์ การประกวดการจัดดอกไม้สด การประกวดภาพถ่ายที่สุดของพังงา และกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย
ในการนี้ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา และข้าราชการ บุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ได้เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณเขาหลักเซ็นเตอร์ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา