ยินดีต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

Congrat

           นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา พร้อมข้าราชการและพนักงานสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา มอบดอกไม้ต้อนรับ นายสมชาย  บำรุงทรัพย์ ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และนางอำพัน  รุ่งแจ้ง ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ศาลากลางจังหวัดพังงา


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6