ยินดีต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

Congrat

           นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา พร้อมข้าราชการและพนักงานสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา มอบดอกไม้ต้อนรับ นายสมชาย  บำรุงทรัพย์ ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และนางอำพัน  รุ่งแจ้ง ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ศาลากลางจังหวัดพังงา