9 ธันวาคม 2557 วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย)

StopCoruption

            ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ และเพื่อเป็นการสร้างเสริมค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ วันที่ 9 ธันวาคม 2557 โดยการเริ่มเดินรณรงค์ที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สิ้นสุดบริเวณหน้าวัดประชุมโยธี


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6