กิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ

9-12-57 Tao1

            นายประยูร  รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557  โดยนางสาวประไพ  พุกงาม  สถิติจังหวัดพังงา ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ฐานทัพเรือพังงา (ฐท.พง.ทรภ.3 กองทัพเรือ) และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ วันที่ 9 ธันวาคม 2557

ภาพกิจกรรม

9-12-57 Tao2