พิธีสมโภชธงชัยเฉลิมพล

10-12-57 TongChai

          นายประยูร  รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ในพิธีสมโภชธงชัยเฉลิมพล โดย มีข้าราชการสังกัด กองฐปภ.พง.ทรภ.3 และข้าราชการภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือพังงา วันที่ 10 ธันวาคม 2557