ประชุมคัดเลือกผู้เข้าร่วมพิธีรำลึกครบรอบ 10 ปี เหตุการณ์สึนามีจังหวัดพังงา

Sunami

              นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สูญเสียและผู้ให้ความช่วยเหลือ ในเหตุการณ์พิบัติภัยสึนามิเข้าร่วมงานพิธีรำลึกครบรอบ ๑๐ ปี สึนามิ จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยมี นายมานิต เพียรทอง นายอำเภอตะกั่วป่า เป็นประธานในที่ประชุม


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6