ประชุมคัดเลือกผู้เข้าร่วมพิธีรำลึกครบรอบ 10 ปี เหตุการณ์สึนามีจังหวัดพังงา

Sunami

              นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สูญเสียและผู้ให้ความช่วยเหลือ ในเหตุการณ์พิบัติภัยสึนามิเข้าร่วมงานพิธีรำลึกครบรอบ ๑๐ ปี สึนามิ จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยมี นายมานิต เพียรทอง นายอำเภอตะกั่วป่า เป็นประธานในที่ประชุม