โครงการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ปีงบประมาณ 2558

Joking

            นางอำพัน รุ่งแจ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เปิดการแข่งขัน เดิน - วิ่งมินิมาธอน ประจำปี 2558 ณ สนามกีฬาจังหวัดพังงา โดยมีนางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการและผู้สนใจ เข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก

   รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า จังหวัดพังงามีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนได้ใช้เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์ ด้วยการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงและห่างไกลอบายมุข ส่งเสริมการกีฬาให้มีความโดดเด่นเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

  สำหรับเส้นทางการแข่งขันของอำเภอเมือง เริ่มจากสนามกีฬากลางจังหวัดพังงา เลี้ยวซ้าย ไปตามถนนเทศบาลบำรุง ผ่าน สวท.พังงา ธนาคารแห่งประเทศไทย เลี้ยวซ้ายไปตามถนนเทศบาลบำรุง-คลองถนนใหม่-สามแยกสุดถนน เลี้ยวซ้ายผ่านเขาทอยการ์เด็นท์ ข้ามสะพานถ้ำน้ำผุดอนุสรณ์ เลี้ยวซ้ายผ่านปาล์มฮิลล์ ผ่านครัวหรอยไทย เลี้ยวซ้ายข้ามสพานบริรักษ์ภูธร เลี้ยวซ้ายผ่าน อบต.ถ้ำน้ำผุด ตรงสู่สนามกีฬากลางจังหวัดพังงา ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร

            ทั้งนี้การจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งมินิมาราธอนจังหวัดพังงา ประจำปี 2558 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2557 โดยทุกอำเภอจัดการแข่งขันพร้อมกัน แล้วนำนักกีฬาตัวแทนอำเภอละ 20 คน เข้าร่วมแข่งขัน Midnigth Tri Minimarathon ในวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557 ณ ท้องสนามหลวง


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6