ร่วมต้อนรับโฆษกกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญพร้อมคณะ

10ySunami

              นายประยูร  รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางมีนา  รัตนเสนีย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา และคณะร่วมต้อนรับ พลเอกเลิศรัตน์  รัตนวานิช โฆษกกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมผู้บริหารโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท และผู้แทน ฝ่ายต่างประเทศ Mr. Sheldon ผู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิบ้านน้ำเค็ม ประกอบพิธีรำลึก 10 ปี สึนามิ วันที่ 20 ธันวาคม 2557 ณ พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็ม