สวัสดีปีใหม่ 2558

HPNY2015

              บุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2558 พร้อมรับพรปีใหม่จาก นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ณ ร้านอาหารท่าไทรซีฟู้ด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา วันที่ 29 ธันวาคม 2557