พิธีเปิดและส่งมอบศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมฯ

 

 8-1-58

      วันที่ 8 มกราคม 2558 ข้าราชการและพนักงานของสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีเปิดและส่งมอบศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม ณ ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมฯ บ้านท่าด่าน อ.เมือง  จ.พังงา โดยมีนายประยูร  รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี