ร่วมงานมหกรรมคอนเสิร์ต "เดินหน้าประเทศไทยร่วมใจปฏิรูป"

 

 sam17-1-58

 

      วันที่ 17 มกราคม 2558 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมมหกรรมคอนเสิร์ต"เดินหน้าประเทศไทย ร่วมใจปฏิรูป" ณ สนามหน้าศาลากลาง(หลังเก่า) จังหวัดพังงา โดยมีนายประยูร  รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิด