ร่วมเป็นเกียรติงานพระราชทานวิสุงคามสีมา และพิธียกช่อฟ้า

wat18-1-58

            นางสาวประไพ  พุกงาม  สถิติจังหวัดพังงา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงานพระราชทานวิสุงคามสีมา และพิธียกช่อฟ้า วันที่ 18  มกราคม  2558 ณ วัดเทสก์ธรรมนาวา ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา  โดยมี พลเรือเอก ไกรสร  จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี