พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2558

solder18-1-58

                     นางสาวประไพ  พุกงาม  สถิติจังหวัดพังงา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน ต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2558  วันที่ 18 มกราคม 2558 ณ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่3