บุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดพังงารับวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก-คอตีบ

30-01-58

                        วันที่ 30  มกราคม  2558 นางสาวประไพ  พุกงาม  สถิติจังหวัดพังงา ร่วมกับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก - คอตีบ สำหรับผู้ที่มีอายุ 20-50 ปี โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา มาให้บริการ