งานเลี้ยงต้อนรับการแข่งขันกัฬา อบจ.คัพ ภาคใต้

1-02-58

               1  ก.พ. 2558  นางสาวประไพ  พุกงาม  สถิติจังหวัดพังงา ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ เลี้ยงต้อนรับนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ภาคใต้ คร้ังที่ 15 ประจำปี 2558 "พิงกันเกมส์"  ณ ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา  โดยมีนายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ในงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬา