พิธีเปิดงานกาชาดจังหวัดพังงา

16-01-58

                    12  กุมภาพันธ์  2558   นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา  ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ เปิดงานกาชาดประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ - 21 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีนายประยูร  รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นพิธีเปิดงานกาชาดประจำปี 2558


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6