พิธีเปิดงานกาชาดจังหวัดพังงา

16-01-58

                    12  กุมภาพันธ์  2558   นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา  ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ เปิดงานกาชาดประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ - 21 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีนายประยูร  รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นพิธีเปิดงานกาชาดประจำปี 2558