"ฟ้าใสใจภักดิ์ รักษ์แผ่นดิน ถิ่นพังงา"

16Feb58-3

                 วันที่ 16  กุมภาพันธ์  2558  นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ  เดินแฟชั่นการกุศล "ฟ้าใสใจภักดิื์ รักษ์แผ่นดิน ถิ่นพังงา" ในงานกาชาดจังหวัดพังงาประจำปี 2558