พิธีทำบุญในการก่อสร้างอาคารสำนักงาน

23-01-58

               23  กุมภาพันธ์  2558  นางสาวประไพ  พุกงาม  สถิติจังหวัดพังงา ข้าราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมทำบุญในการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ประจำจังหวัดพังงา   โดยมีนายประยูร  รัตนเสนีย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการ(ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา)


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6