พิธีทำบุญในการก่อสร้างอาคารสำนักงาน

23-01-58

               23  กุมภาพันธ์  2558  นางสาวประไพ  พุกงาม  สถิติจังหวัดพังงา ข้าราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมทำบุญในการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ประจำจังหวัดพังงา   โดยมีนายประยูร  รัตนเสนีย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการ(ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา)