โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

27-02-58

             27  กุมภาพันธ์  2558  นางสาวประไพ  พุกงาม  สถิติจังหวัดพังงา ข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมโครงการไถ่ชีวิตกระบือเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557  จำนวน 9 ตัว ให้เกษตรกร อ.เกาะยาวน้อย จำนวน 9 ราย รายละ 1 ตัว โดยมี นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานและผู้มอบกระบือ ณ วัดประพาสประจิมเขต(วัดถ้ำพุงช้าง)