โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

27-02-58

             27  กุมภาพันธ์  2558  นางสาวประไพ  พุกงาม  สถิติจังหวัดพังงา ข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมโครงการไถ่ชีวิตกระบือเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557  จำนวน 9 ตัว ให้เกษตรกร อ.เกาะยาวน้อย จำนวน 9 ราย รายละ 1 ตัว โดยมี นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานและผู้มอบกระบือ ณ วัดประพาสประจิมเขต(วัดถ้ำพุงช้าง)


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6