งานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเล

3-03-58

             1  มีนาคม  2558 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมปล่อยเต่าสู่ทะเล งานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเล พังงา ปี 2558 ณ ชายทะเลหาดท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยนายประยูร  รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี