งานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเล

3-03-58

             1  มีนาคม  2558 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมปล่อยเต่าสู่ทะเล งานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเล พังงา ปี 2558 ณ ชายทะเลหาดท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยนายประยูร  รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6