วันข้าราชการพลเรือน"ร่วมแรงร่วมใจ สร้างสรรค์พังงา กีฬาสามัคคี 2558"

23-03-58

              20  มีนาคม  2558  นางสาวประไพ  พุกงาม  สถิติจังหวัดพังงา  ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา  และหน่วยงานราชการจังหวัดพังงา  ร่วมกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน  "ร่วมแรงร่วมใจ  สร้างสรรค์พังงา  กีฬาสามัคคี  2558"  โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา  กำหนดให้มีการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน  เพื่อส่งเสริมให้มีความสามัคคีของข้าราชการทุกฝ่าย  โดยมีนายประยูร  รัตนเสนีย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา  เป็นประธานเปิดงาน  ณ สนามกีฬา  นากรอก-คอหญ้า