วันข้าราชการพลเรือน"ร่วมแรงร่วมใจ สร้างสรรค์พังงา กีฬาสามัคคี 2558"

23-03-58

              20  มีนาคม  2558  นางสาวประไพ  พุกงาม  สถิติจังหวัดพังงา  ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา  และหน่วยงานราชการจังหวัดพังงา  ร่วมกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน  "ร่วมแรงร่วมใจ  สร้างสรรค์พังงา  กีฬาสามัคคี  2558"  โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา  กำหนดให้มีการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน  เพื่อส่งเสริมให้มีความสามัคคีของข้าราชการทุกฝ่าย  โดยมีนายประยูร  รัตนเสนีย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา  เป็นประธานเปิดงาน  ณ สนามกีฬา  นากรอก-คอหญ้า 


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6