โครงการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

30-03-58

     28 มีนาคม  2558  นางสาวประไพ  พุกงาม  สถิติจังหวัดพังงา ร่วมโครงการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา โดยมีนายประยูร  รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานปล่อยขบวนจักรยาน ตามโครงการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยมีนายสมชาย บำรุงทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายบำรุง  ปิยนามวาณิชย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ และนักปั่นปั่นจักรยาน ในจังหวัดพังงาเข้าร่วมกว่า 100 คน โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 28  มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2558 กำหนดเส้นทางปั่นจักรยาน จากศาลากลางจังหวัดพังงา ผ่าน อำเภอทับปุด อำเภอกะปง อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง อำเภอเกาะยาว อำเภอตะกั่วทุ่ง และจะกลับถึงศาลากลางจังหวัดพังงา ในวันที่ 2 เมษายน เวลาประมาณ 17.00 น. เพื่อเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีร่วมกับทางจังหวัดพังงา โดยรวมระยะทางปั่นผ่านครบทุกอำเภอ ประมาณ 369 กิโลเมตร