งานรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันมหาเจษฎาบดินทร์พระน่ั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันข้าราชการพลเรือน

31-03-58

          31  มีนาคม  2558  นางสาวประไพ  พุกงาม  สถิติจังหวัดพังงา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา และหน่วยงานราชการทุกหน่วยงาน เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์พระน่ั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2558  โดย นายประยูร  รัตนเสนีย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา