พิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ

05-04-58

        2  เมษายน  2558 เวลา 07.00 น. ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา นายประยูร  รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นำพสกนิกรชาวจังหวัดพังงาทุกหมู่เหล่า ที่พร้อมใจกันใส่เสื้อสีม่วง ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ 61 รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  พระเทพปัญญาโมลี รองเจ้าคณะภาค 17 เจ้าอาวาสวัดประชุมโยธี(พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีนางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา และบุคลากรในสำนักงานสถิติจังหวัด เข้าร่วมด้วย