ขอเชิญชวนบริจาคเงินเพื่อทูลเกล้าฯถวาย สมทบทุนมูลนิธิ พอ.สว.

27-04-58

    วันที่ 23 เมษายน 2558 จังหวัดพังงา รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. และพระราชทานของที่ระลึก แก่ผู้ทูลเกล้าฯถวายเงิน กรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว. ณ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งนา ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี โดยมีนางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมด้วย


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6