ขอเชิญชวนบริจาคเงินเพื่อทูลเกล้าฯถวาย สมทบทุนมูลนิธิ พอ.สว.

27-04-58

    วันที่ 23 เมษายน 2558 จังหวัดพังงา รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. และพระราชทานของที่ระลึก แก่ผู้ทูลเกล้าฯถวายเงิน กรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว. ณ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งนา ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี โดยมีนางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมด้วย