วันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดพังงา ประจำปี ๒๕๕๘

1-05-58

         เมื่อวันที่ 1  พฤษภาคม 2558 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ได้เข้าร่วม งานวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดพังงา ประจำปี 2558 โดยมี นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา(หลังเก่า)