วันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดพังงา ประจำปี ๒๕๕๘

1-05-58

         เมื่อวันที่ 1  พฤษภาคม 2558 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ได้เข้าร่วม งานวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดพังงา ประจำปี 2558 โดยมี นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา(หลังเก่า)


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6