พิธีวันฉัตรมงคล

5-05-58

          เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา และข้าราชการ พนักงานสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ได้เข้าร่วม "งานพิธีฉัตรมงคล" โดยมี นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา