พิธีวันฉัตรมงคล

5-05-58

          เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา และข้าราชการ พนักงานสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ได้เข้าร่วม "งานพิธีฉัตรมงคล" โดยมี นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6