สัมนาคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพังงา

15-05-58

             เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 เวลา10.00 น. นางอำพัน  รุ่งแจ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดโครงการสัมนาคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพังงา ณ โรงแรมเขาหลักออร์คิดบีชรีสอร์ท อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา โดยมีนางสาวประไพ พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา และหัวหน้าส่วนราชการหลายส่วน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด