โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

26-04-58 

      26  พฤษภาคม  2558 นางสาวประไพ  พุกงาม  สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการแนะนำชี้แจงภาระหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ณ วัดศรัทธาราม ม.4 ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา