โครงการคลินิกเคลื่อนที่ฯ

11311911 955390314481206_1425699520_n

     27  พฤษภาคม  2558  นางสาวประไพ  พุกงาม  สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ  อ.ตะกั่วทุ่ง  จ.พังงา