ประชุมวางแผนจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

29-05-58

     29  พฤษภาคม  2558 นางสาวประไพ  พุกงาม  สถิติจังหวัดพังงา ร่วมประชุมวางแผนจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา จ.พังงา ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ อ.ท้ายเหมือง  จ.พังงา โดยมีนายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฎ์  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม