วันต้นไม้ประจำปีของชาติ

5-06-2558

     วันที่ 4  มิถุนายน  2556  นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ข้าราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมกิจกรรม โครงการปลูกป่าประชาอาสา "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2558"  ณ บ้านดอกแดง ม.5 ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา  เนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา โดยกำหนดปลูกต้นไม้จำนวน 661 ต้น ประกอบด้วยไม้พะยูง 261 ต้น และไม้ตะเคียนทอง 400 ต้น โดยมีนายประยูร  รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน