โครงการรณรงค์ส่งเสริมการผลิตและการใช้ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ

04-06-2558

     วันที่ 4  มิถุนายน  2558 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ข้าราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา  ร่วมกิจกรรม โครงการรณรงค์ส่งเสริมการผลิตและการใช้ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน  2558 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเหมาะ อ.กะปง  จ.พังงา โดยมีนางอำพัน  รุ่งแจ้ง เป็นประธาน


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6