โครงการรณรงค์ส่งเสริมการผลิตและการใช้ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ

04-06-2558

     วันที่ 4  มิถุนายน  2558 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ข้าราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา  ร่วมกิจกรรม โครงการรณรงค์ส่งเสริมการผลิตและการใช้ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน  2558 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเหมาะ อ.กะปง  จ.พังงา โดยมีนางอำพัน  รุ่งแจ้ง เป็นประธาน