พิธีทำบุญเสาเอกอาคารศาลากลางจังหวัดพังงาและอาคารบริวาร(หลังใหม่)

sarakrang

     วันที่ 10  มิถุนายน  2558 นางสาวประไพ  พุกงาม  สถิติจังหวัดพังงา ข้าราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ร่วมพิธีทำบุญเสาเอกอาคารศาลากลางจังหวัดพังงาและอาคารบริวาร (หลังใหม่) ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารฯ โดยมีนายประยูร  รัตนเสนีย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน