พิธีทำบุญเสาเอกอาคารศาลากลางจังหวัดพังงาและอาคารบริวาร(หลังใหม่)

sarakrang

     วันที่ 10  มิถุนายน  2558 นางสาวประไพ  พุกงาม  สถิติจังหวัดพังงา ข้าราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ร่วมพิธีทำบุญเสาเอกอาคารศาลากลางจังหวัดพังงาและอาคารบริวาร (หลังใหม่) ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารฯ โดยมีนายประยูร  รัตนเสนีย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6