วิถีชุมชนคนริมเล@บางพัฒน์

12-06-58

     วันที่ 12  มิถุนายน  2558 เวลา 16.30 น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพังงา ร่วมงาน วิถีชุมชนคนริมเล@บางพัฒน์ ณ ชายทะเลบางพัฒน์ หมู่ที่6 , 8 ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมีนายประยูร  รัตนเสนีย์ เป็นประธานเปิดงาน