โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านสาธารณภัย

5-12-58

วันที่ 5  มิถุนายน  2558  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านสาธารณภัย (Knowledge Sharing : KS) เพื่อเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติกับหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เสี่ยงภัยทางทะเล ในระหว่างวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2558 ณ ตำบลเกาะยาวน้อย และเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา โดยมีนางสาวประไพ  พุกงาม  สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ

 

 

 

 

 


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6