พิธีเปิดอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต

phuket

    วันที่ 12  มิถุนายน  2558 นายอภินันท์  จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต(หลังใหม่) พร้อมด้วยนางสุดฤทัย เลิศเกษม ผอ.สปข.5 และนางไอศยา สินบุษกร ผอ.สทท.ภูเก็ต ตลอดทั้งผู้บริหารในสังกัด กรมประชาสัมพันธ์ โดยมี นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมเป็นเกียรติในคร้งนี้ 


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6