พิธีเปิดอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต

phuket

    วันที่ 12  มิถุนายน  2558 นายอภินันท์  จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต(หลังใหม่) พร้อมด้วยนางสุดฤทัย เลิศเกษม ผอ.สปข.5 และนางไอศยา สินบุษกร ผอ.สทท.ภูเก็ต ตลอดทั้งผู้บริหารในสังกัด กรมประชาสัมพันธ์ โดยมี นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมเป็นเกียรติในคร้งนี้